To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Bilet normalny
już niedostępne 799,50 zł -

Szkolenie

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim farmaceutom, pracownikom aptek, zarządzającym i właścicielom aptek, właścicielom hurtowni farmaceutycznych, placówkom medycznym, przychodniom, podmiotom przetwarzającym dane medyczne, jak również dla osób, które w przedsiębiorstwie będą musiały postępować wg nowych procedur np. obecni Administratorzy Danych Osobowych (ADO), Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI), przyszli Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych (IDO, teraz ABI) oraz zarządy, działy compliance, księgowe, HR, marketingu, sprzedaży oraz wszystkie te, które przetwarzają̨ dane osobowe w jednostkach sektora farmaceutycznego, sekretarki, rejestratorki medyczne.

Cel:

Sektor farmaceutyczny przetwarzający dane szczególnej ochrony (dane medyczne) aby spełnić wszystkie wymagania, które nakłada na niego RODO potrzebuje czasu. Nowe przepisy wprowadzają wysokie kary za brak ich przestrzegania, dlatego warto rozpocząć już dziś prace nad procesem dostosowywania się do niedługo wchodzących w życie procedur. Podczas szkolenia dowiesz się, jak prawidłowo dbać o dane pacjenta i kontrahentów pracując w aptece, szpitalu lub hurtowni farmaceutycznej.

Metoda szkolenia:

wykład plus zajęcia warsztatowe z możliwością zadawania pytań, odnosząc się do konkretnych przypadków. Każdy uczestnik otrzymuje materiały oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Program:

1. Podstawa prawna: Ustawa o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

2. 7 nowych zasad RODO dla sektora farmaceutycznego

3. Organy nadzorcze, Współadministrator i Podmiot Przetwarzający

4. Inspektor Danych Osobowych (IDO) w sektorze farmaceutycznym- charakterystyka w świetle prawa.

II. Przetwarzanie danych osobowych

- klauzule ochrony danych osobowych w umowach Jak zdefiniować? - warsztat praktyczny.

1. Dane osobowe zwykłe a dane wrażliwe

- charakterystyka danych,

2. Tajemnica zawodowa - odniesienie do przepisów RODO

3. Przetwarzanie danych osobowych przy świadczeniach zdrowotnych- kiedy ma miejsce?

4. Przetwarzanie danych osobowych w działaniach administracyjnych - pomiędzy apteką, a hurtownią farmaceutyczną, organami Inspekcji, Narodowym Funduszem Zdrowia,

5. Ryzyko naruszania przepisów ochrony danych osobowych podczas codziennego kontaktu z pacjentem, kontrahentem, świadczeniem usług przez podmioty zewenętrzne.

6. Obszary ryzyka. Konsekwencje w świetle ustawy prawo farmaceutyczne.

7. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych - dla kogo?

8. Staranność przetwarzanie i ochrony danych w systemie informatycznym oraz dokumentacji w formie papierowej.

9. Przekazywanie danych do państw trzecich.

10. Profilowanie w branży farmaceutycznej a RODO

III. Dokumentacja medyczna

1. Jak odpowiednio zabezpieczyć dane pacjentów, kontrahentów przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym?

- zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji

2. Niszczenie dokumentacji - anonimizacja, pseudoanonimizacja,

3. Jak dokonać właściwego wyboru firmy przetwarzającej dane osobowe - obowiązki "procesora".

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane.

IV. Nadzór nad przestrzeganiem procedur RODO

1. Jakie kary grożą za niedostosowanie się do przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych?

- skargi i pozwy- jak się przed nimi uchronić?

2. Sankcje

3. Jak stworzyć skuteczny system kontroli ochrony danych osobowych?

4. Case study.

Podsumowanie.


Szkolenie prowadzą: 

Adam Szurpicki, radca prawny - Szurpiccy Kancelaria Radcowsko-Adwokacka

Aneta Sieradzka, PhD, MBA - Sieradzka&Partners

Autorzy blogów prawniczych: 

Legalna Apteka

Nowe Prawo Farmaceutyczne

Prawo w transplantacji 

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Warszawie wydarzenia Warszawa